Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

Full Office ApS’ Handelsbetingelser
Kontoret træffes på:
Telefon: +45 707 707 77
Mail: info@fulloffice.dk
 
Åbningstider:
Mandag – torsdag 8.30 - 16.30
Fredag 8.30 – 15.30
Webshoppen er åben 24 timer i døgnet.
 
1. Priser og forbehold

Alle priser på hjemmesiden er oplyst ekskl. moms. og i danske kroner.
 
Betaling
 
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som udgangspunkt tilbyder vi vores kunder 8 dages betalingsfrist. Full Office ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer iht. gældende lovgivning.

2. Landsdækkende levering
 
Lagervarer leveres efterfølgende arbejdsdag i hele Danmark, når blot vi modtager din bestilling inden kl. 14:00. Ved modtagelsen af varen påhviler det kunden at kontrollere leverancen og at antal/produkter der er modtaget, svarer til følgesedlen. Skulle der være afvigelser, skal Full Office ApS kontaktes samme dag. Bliver Full Office ApS ikke kontaktet samme dag som leveringen er modtaget, da betragtes ordren som korrekt leveret. Ved bestilling på Full Office ApS’ webshop efter klokken 14.00 kan der forekomme længere leveringstid.
 
2.1. Ekspeditionsfrit & gebyrfrit

Alle ordre, bestilt på Full Office ApS’ webshop leveres fragt- og miljøgebyrfrit i hele Danmark ved bestilling over kr. 750,00 ekskl. moms. Bestillinger under kr. 750,00 ekskl. moms pålægges et fragtgebyr på kr. 95,00 kr. ekskl. moms samt et miljøgebyr på kr. 45,00 ekskl. moms. Leveringstiden for lagervarer vil normalt være 1-3 dage.

3. Ejendomsforbehold

Full Office ApS bevarer ejendomsretten til de leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
 
4. Bestillingsfejl 
 
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer / annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer tages ikke retur. Full Office ApS forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 25% af fakturaværdien, dog min. kr. 250,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.
 
Defekte varer
 
Reklamation over defekte varer bedes omgående (på dagen for modtagelse) rettet til kontoret på ovenstående nummer. Køber vil efter aftale kunne returnere defekte varer, og efterfølgende modtage ombytningsvarer. Full Office ApS vil forestå afhentning af defekte varer.
 
Fejlekspederede varer

Har vi leveret forkerte varer, forkert antal eller mangler der varer i forhold til følgesedlen, bedes køber omgående (på dagen for modtagelse) rette henvendelse til Full Office ApS.
 
Transportskadede varer

Skulle en forsendelse ved ankomsten til købers adresse vise ydre tegn på skader, skal køber reklamere til vognmanden, og kvittere for varerne med bemærkning om det antal kolli, der er modtaget i beskadiget stand (på kvitteringen noteres "M.F."= modtaget med forbehold). Full Office ApS skal have besked om transportskadede varer samme dag som de er modtaget, for at en ombytning/erstatning af varerne kan godkendes.
 
Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i webshoppen, på hjemmesiden, i brochurer og øvrigt salgsmateriale, herunder forkert angivelse af pris eller mængde. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Full Office ApS.
 
Produktændringer

Full Office ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.
 
Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Full Office ApS er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.
 
5. Ansvarsbegrænsning

Følgende ansvarsbegrænsning gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Et erstatningskrav overfor Full Office ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Full Office ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Full Office ApS hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Full Office ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Full Office ApS’ opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.6. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Full Office ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Full Office ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

7. Transport af rettigheder og pligter

Full Office ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand. 
 
8. Tvister

Enhver tvist mellem Full Office ApS og andre erhvervsdrivende skal afgøres efter dansk ret med Retten i Hillerød som værneting
 
9. Kunde- & Privatlivspolitik
 
Vi videresælger ikke firma- eller personlige oplysninger og videregiver ikke dine firma- eller personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Full Office ApS, har vi brug for følgende oplysninger:

 

  • Cvr. nummer og firmanavn
  • For- og efternavn
  • Adresse (faktura og levering)
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse (bruges til at fremsende bekræftelser pr. e-mail)

 
Vi foretager registreringen af dine firma- og personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Firma- og Personoplysningerne registreres hos Full Office ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Den adm. direktør og de ansatte ved Full Office ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige i Full Office ApS er den adm. direktør. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos Full Office ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Info@fulloffice.dk.
 
 
Cookies

www.fulloffice.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
 
Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på www.fulloffice.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Full Office ApS’ hjemmeside.


Virksomhedens personlige data vil ikke blive brugt til markedsføring, medmindre du udtrykkeligt har accepteret dette via mail eller via oprettelse på Full Office ApS’ webshop. Kunden kan når som helst blive slettet fra Full Office ApS kundekartoteket ved at give besked via e-mail.
 
 

Copyright © 2024 Full Office ApS